Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v našem internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (smluvní odběratel).

Provozovatelem internetového obchodu www.usiska.cz je Ing. Václav Socha , Dolní 200, Štramberk, IČO: 76380998, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Kopřivnice

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.usiska.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky, poté co bude manuálně zpracována.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, případně adresa výdejního místa Zásilkovny.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.usiska.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Záruka a reklamace

1. Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2. Trvanlivost je uvedena na obalu výrobku.
3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má odběratel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
1. vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.
2. nakupující doručí vrácené zboží dle dohody s dodavatelem
Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny poštovní poukázkou (složenkou) s odečtením poplatku za tuto službu nebo po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v elektronicky potvrzené objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží

1. Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku cenným balíkem Českou poštou, případně spediční společnosti (PPL, DPD) a Zásilkovnou na výdejní místo.
2. Poštovné za objednané zboží je 230,- Kč. Přepravné spediční službou za objednané zboží je 250,- Kč. Zaslání balíku Zásilkovnou na výdejní místo je 79,- Kč. Platí pouze pro velikost balíku s nejdelší stranou do 50cm a hmotnosti do 5kg.
3. Zboží objednané v e-shopu, si můžete vyzvednout také osobně na prodejně - po telefonické domluvě.
4. Objednávky, které jsou učiněné od čtvrtku do neděle, odesíláme následující týden v pondělí.
5. Doba dodání je obvykle do 3 pracovních dnů, mimo objednávek z bodu 4.

Platba za zboží

1. V hotovosti v případě vyzvednutí na prodejně.
2. Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího: FIO Banka, a.s., číslo účtu 2500064667 / 2010, variabilní symbol je číslo objednávky. (zásilka je expedována až po připsání peněz na účet)
3. Platba dobírkou při doručení zboží.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2022